Топ недели
Неделя Телефон Баллы
1 791...2500 23
2 798...6456 30
3 796...2400 50
4 792...3963 32
5 792...6757 41
6 896...5452 41Победители 1ой недели
Дата Телефон Баллы
23-09-2019 799...6701 5
24-09-2019 796...1512 7
25-09-2019 791...2500 6
26-09-2019 792...3707 6
27-09-2019 796...3204 7


Победители 2ой недели
Дата Телефон Баллы
30-09-2019 798...6456 8
01-10-2019 796...3204 7
02-10-2019 796...1784 8
03-10-2019 790...0293 6
04-10-2019 792...3963 5


Победители 3ей недели
Дата Телефон Баллы
7-10-2019 796...2400 11
08-10-2019 791...4074 6
09-10-2019 790...8443 11
10-10-2019 796...8898 8
11-10-2019 792...4448 6


Победители 4ой недели
Дата Телефон Баллы
14-10-2019 798...3222 7
15-10-2019 790...2560 9
16-10-2019 790...4879 8
17-10-2019 793...3823 6
18-10-2019 790...2588 7


Победители 5ой недели
Дата Телефон Баллы
21-10-2019 792...6757 10
22-10-2019 792...0028 7
23-10-2019 795...8220 7
24-10-2019 798...6472 5
25-10-2019 798...5207 6


Победители 6ой недели
Дата Телефон Баллы
28-10-2019 793...8990 8
29-10-2019 796...6910 10
30-10-2019 796...5452 10
31-10-2019 797...3235 5
01-11-2019 792...0411 7